• o mně
 • práce
 • kontakt


 • popis: polyfunkční městský blok - dostavba Masarykova náměstí v Ostravě
  rok: 2010
  velikost: 6 tis. m2
  status: studie

  Cílem diplomové práce je znovupostavení asanovaného bloku budov na masarykově náměstí v Ostravě a vymezení náměstí do původní obdélné podoby. Jako náplň byly zvoleny byty, obchody, restaurace, kavárna a galerie. Funkční skladba počítá s byty s obchodním parterem na jihovýchodní straně, obchodní galerií v západním cípu a kostkou galerie v cípu severním. Blok má dvě podzemní podlaží, která obslouží objekt parkovacími místy. Hmotový koncept je skladbou dvou na sobě inverzních hmot : krystalu galerie, zaklíněné do bloku s vnitřním otevřeným atriem. Práce s pasážemi a otevřenými průchody do vnitrobloku vychází z pocitu ponechání prostupnosti blokem, na jehož místě dnes je rozšířené náměstí.
 • encz