• o mně
  • práce
  • kontakt


  • popis: výtvarná a technologická studie lehké fasády
    rok: 2013
    status: studie

    Studie na téma opláštění administrativní budovy s ambicí dosáhnout optického zmenšení jejího objemu. Návrh počítá s užitím vnitřní celoprosklené vsazené modulové fasády s větracími okénky a předsazených parapetních pásů z translucentního materiálu (například corianu). Krystalická budova dostává přiměřenou míru neurčitosti, hmota se prořezáním odlehčuje, a vnitřní prostory se částečně stíní. Uživatelské stínění je dosaženo systémem vnitřních žaluzií.
  • encz