• o mně
 • práce
 • kontakt
 • popis: rekonstrukce areálu na sídlo firmy
  rok: 2013/2014
  status: DÚR / DSP
  spolupracovníci: Ing.arch. Petr Mašek
  zpracováno na základě rozpracované dokumentace: AVE architects, a.s.

  Kompletní rekonstrukce a dostavba souboru budov pro potřeby reprezentativního sídla firmy, zabývající se výrobou, prodejem a distribucí detektorů nebezpečných plynů a par. Areál je situován do sousedství nakladového nádraží Žižkov s perspektivou budoucího rozvoje území. Administrativní budova poskytuje zázemí pro vedení společnosti, vývojovou část, vzorkovnu detektorů, archívy, zázemí zaměstnanců a školicí místnost. Výrobní budova slouží ke skladování, montáži a expedici výrobků. Budovy jsou propojeny výraznou membránovou markýzou s ocelovou konstrukcí. Projekt vychází ze studie vypracované firmou AVE architects, a.s.
 • encz